Saturn

Saturn
Saturn wraz z widoczną przerwą Cassiniego - największa z przerw widocznych w pierścieniach Saturna, o szerokości 4 800 km. TS 102/714 ASI 224 MC Barlow Explore Scientific x3 ZWO ADC Stack 25% z 3000 klatek